Locations

× Please translate all of these items before using them. Edit this Page Message message

User login

Add term

English Title Arabic Title Type
'Akkur عقور City
'Amqa عمقا City
'Aqqaba عقابة City
'Arab al-'Aramisha عرب العرامشة
'Arab al-'Ubaydat عرب العبيدات
'Arab al-Balawina عرب البلاونة
'Arab al-Hajajira عرب الحجاجرة City
'Arab Al-Hakamiya عرب الحكمية
'Arab Al-Hakamiya عرب الحكمية
'Arab al-Hamdun عرب الحمدون
'Arab al-Hujayrat عرب الحجيرات City
'Arab al-Khurayfat عرب الخريفات City
'Arab al-Mashariqa عرب المشارقة
'Arab al-Mawasi عرب المواسي City
'Arab al-Qulaylat عرب القليطات
'Arab al-Samniyya عرب السمنية City
'Arab al-saqr عرب الصقر
'Arab al-Suwaytat عرب السويطات
'Arab al-Tuqiyya عرب الطوقية City
'Arab al-Wuhayb عرب الوهيب City
'Arab Bani Su'aydan عرب بني سعيدان
'Arab Barrat Qisarya برة قيسارية City
'Arab Dabaya عرب ضَبيَّة
'Arab Masil al-Jizl عرب مسيل الجزل
'Arab Muwaylhat عرب المويلحات
'Arab Tawqiyya عرب الطوقية City
'Atlit Castle حصن عتليت
'Atlit Labor Group مجموعة عتليت للعمال
'Atlit Police Post مركز شرطة عتليت
'Atlit Quarry مقلع عتليت
'Atlit Salt Co. شركة عتليت للملح
'Atlit Station محطة عتليت
'Ayn al-Khandaq عين الخندق City
'Ayn al-Rawwas عين الرواس City
'Ayn Ghazal عين غزال
'Ayn Hubin عين حوبين City
'Ayn Ibrahim عين إبراهيم City
'Ayn Yalu عين يالو City
'Azzun Translate
'Innaba عنابة City
'Udeisa عديسا City
Aaronson Farm مزرعة آرونسُن
Abdul Rahman Darwish farm مزرعة عبد الرحمن دوريش
Abdul Rahman Darwish farm مزرعة عبد الرحمن درويش
Abil al-Qamh آبل القمح City
Abu al-Fadl أبو الفضل City
Abu Kishk أبو كشك City
Abu Shusha (al-Ramla) أبو شوشة City
Abu Shusha (Haifa) (أبو شوشة (حيفا City
Abu Suwayrih أبو سويرح City
Abu Zurayq أبو زريق City
Acre عكا City
ACRE عكا Sub District
Acre Junction ملتقى طرق عكا
Ajanjul عجنجول City
Ajjur عجور City
Akbara عكبرة City
al-'Abasiyya العباسية City
al-'Ashrafiyya الأشرفية City
al-'Azaziyat العززيات City
al-'Imara العمارة City
al-'Ubaydiyya العبيدية City
al-'Ulmaniyya العلمانية City
al-'Urayfiyya العريفية City
al-Abisiyya العابسية City
al-Balawina البلاونة
al-Batni al-Gharbi البطاني الغربي City
al-Batni al-Sharqi البطاني الشرقي City
Al-Bilawina Translate
al-Bira البيرة City
al-Burj البرج City
al-Burjiyat البرجيات City
al-Butayha البطيحة City
al-Dalhamiyya الدلهمية City
al-Damun الدامون City
al-Dawayima الدوايمة City
al-Dawwara الدوارة City
al-Dirbashiyya الدرباشية City
al-Dirdara الدردارة City
al-Faluja الفالوجة City
al-Farradiyya الفراضية City
al-Fatur الفاتور City
al-Ghabbatiyya غباطية City
al-Ghabisiyya الغابسية City
al-Ghazzawiyya الغزاوية City
al-Ghubayya al-Fawqa الغبية الفوقا City
al-Ghubayya al-Tahta الغبية التحتا City
al-Haditha الحديثة City
al-Hamidiyya الحميدية City
al-Hamma الحمة City
Al-Hamoud الحمود
Al-Hamoud الحمود
Al-Hamoud الحمود
Al-Hamoud الحمود
al-Hamra الحمرا City
al-Hamra' الحمراء City
al-Haram الحرم City
Al-Humud الحمود
al-Husayniyya الحسينية City
al-Jammama الجمامة City
al-Jiyya الجية City
al-Jura (Gaza) (الجورة (غزة City
al-Jura (Jerusalem) (الجورة (القدس City
al-Kababir الكبابير
al-Kabri الكابري City
al-Kafrayn الكفرين City
al-Khalasa الخلصة City
al-Khalisa الخالصة City
al-Khayriyya الخيرية City
al-Khisas (Gaza) الخصاص City
al-Khisas (Safad) (الخصاص (صفد City
al-Khunayzir الخنيزير City
al-Kunayyisa الكنيسة City
al-Lajjun اللجون City
al-Latrun اللطرون City
al-Maghar المغار City
al-Majdal المجدل City
al-Maliha المالحة City
al-Manara المنارة City
al-Manshiyya (Acre) (المنشية (عكا City
al-Manshiyya (Safad) (المنشية (صفد City
al-Manshiyya (Tiberias) (المنشية (طبرية City
al-Manshiyya (Tulkarm) (المنشية (طولكرم City
al-Mansi المنسي City
al-Mansura المنصورة City
al-Mansura (Acre) (المنصورة (عكا City
al-Mansura (al-Ramla) (المنصورة (الرملة City
al-Mansura (Safad) (المنصورة (صفد City
al-Mansura (Tiberias) (المنصورة (طبرية City
al-Mas'udiyya المسعودية City
al-Masmiyya al-Kabira المسمية الكبيرة City
al-Masmiyya al-Saghira المسمية الصغيرة City
al-Mazar المزار
al-Mazar (Haifa) (المزار (حيفا City
al-Mazar (Jinin) (المزار (جنين City
al-Mirr المر City
al-Muftakhara المفتخرة City
al-Muharraqa المحرقة City
al-Mujaydil المجيدل City
al-Mukhayzin المخيزن City
al-Murassas المرصص City
al-Muwylih المويلح City
al-Muzayri'a المزيرعة City
al-Na'ani النعاني City
al-Nabi Rubin النبي روبين City
al-Nabi Yusha النبي يوشع City
al-Naghnaghiyya النغنغية City
al-Nahr النهر City
al-Nuqayb النقيب City
al-Qabu القبو City
al-Qubab القباب City
al-Qubayba القبيبة City
Al-Qubayba القبيبة City
al-Qudayriyya القديرية City
al-Ras al-'Ahmar الراس الأحمر City
al-Rihaniyya الريحانية City
al-Ruways الرويس City
al-Safiriyya السافرية City
al-Sakhina الساخنة City
al-Salihiyya الصالحية City
al-Samakiyya السمكية City
al-Samiriyya السامرية City
al-Samra السمرا City
al-Samu'i السموعي City
al-Sanbariyya السنبرية City
al-Sarafand الصرفند City
al-Sawafir al-Gharbiyya السوافير الغربية City
al-Sawafir al-Shamaliyya السوافير الشمالية City
al-Sawafir al-Sharqiyya السوافير الشرقية City
al-Sawalima السوالمة City
al-Sawamir السوامير City
al-Shawka al-Tahta الشوكة التحتا City
al-Shaykh Muwannis الشيخ مونس City
al-Shuna الشونة City
al-Sumayriyya السميرية City
al-Suwaytat الصويطات
al-Tabigha الطابغة City
al-Tall التل City
al-Tantura الطنطورة City
al-Tina التينة City
al-Tira (al-Ramla) (الطيرة (الرملة City
al-Tira (Baysan) (الطيرة (بيسان City
al-Tira (Haifa) (الطيرة (حيفا City
Al-Wa'ara al-Sauda خربة الوعرة السوداء City
al-Walaja الولجة City
al-Washahiyya خربة الوشاهية
al-Zahiriyya Tahta الظاهرية التحتا City
al-Zawiya الزاوية City
al-Zeeb الزيب City
al-Zuq al-Fawqani الزوق الفوقاني City
al-Zuq al-Tahtani الزوق التحتاني City
Alexandria الاسكندرية City
Algiers الجزائر City
Allar علار City
Alma علما City
Ammuqa عموقة City
Anshas أنشاص City
Aqir عاقر City
Aqqur عقور City
Arab al-'Arida عرب العريضة City
Arab al-Bawati عرب البواطي City
Arab al-Buteiha البطيحة City
Arab al-Fuqara' عرب الفقراء City
Arab al-Nufay'at عرب النفيعات City
Arab al-Ramisha Translate City
Arab al-Safa عرب الصفا City
Arab al-Samaniyya عرب السمنية City
arab al-saqr and 6 another sites Translate
Arab al-Shamalina عرب الشمالنة City
Arab al-Zubayd عرب الزبيد City
Arab Bani Seidan Translate
Arab Dbyt Translate
Arab Suqrir عرب صقرير City
Arab Zahrat al-Dumayri عرب ظهرة الضميري City
Arab Zubeid عرب الزبيد City
Arabs Al-Fatoor عرب الفاتور
Arabs Al-Hikmiya عرب الحاكمية
Arabs Al-Hikmiya عرب الحاكمية
Arabs Al-Hikmiya عرب الحكمية
Ard al-'Ishra أرض العشرة City
Ard al-'Ishra أرض العشرة City
Artuf عرتوف City
Ashraf أشرف City
Atlit عتليت City
Ayn al-Mansi Translate
Ayn al-Zaytun عين الزيتون City
Ayn Hawd عين حوض City
Ayn Karim عين كارم City
Balad al-Shaykh بلد الشيخ City
Bani Gharra بني غَرَّة
Bani Ghrra Translate
Barbara بربرة City
Barfiliya برفيلية City
Barqa برقة City
Barqusiya برقوسيا City
Barriya البرية City
Bashshit بشيت City
Baysamun بيسمون City
Bayt Dajan بيت دجن City
Bayt Itab بيت عطاب City
Bayt Jibrin بيت جبرين City
Bayt Jirja بيت جرجا City
Bayt Lid خربة بيت ليد City
Bayt Mahsir بيت محسير City
Bayt Nabala بيت نبالا City
Bayt Naquba بيت نقوبا City
Bayt Nattif بيت نتيف City
Bayt Nuba بيت نوبا City
Bayt Shanna بيت شنة City
Bayt Thul بيت ثول City
Bayt Tima بيت طيما City
Bayt Umm al-Meis بيت أم الميس City
Bayyarat Hannun بيارة حنون City
BEERSHEBA بئر السبع‎ Sub District
Beit 'Affa بيت عفا City
Beit Daras بيت دراس City
Beit Susin بيت سوسين City
Bet Jiz بيت جيز City
Bil'in بعلين City
Bir Ma'in بير معين City
Bir Salim بيرسالم City
Biriya بيريا City
Biyar Adas بيار عدس City
Buleida بليدا City
Burayka بريكة City
Burayka al-Jadida بريكة الجديدة
Burayr برير City
Bureij البريج City
Butaymat البطيمات City
Buweizaya البويزية City
Casablanca الدار البيضاء City
Daliyat al-Ruha دالية الروحاء City
Dallata دلاتة City
Danna دنة City
Danyal دانيال City
Dayr 'Amr دير عمرو City
Dayr Aban دير آبان City
Dayr Abu Salama دير أبو سلامة City
Dayr al-Dubban دير الدبان City
Dayr al-Hawa دير الهوا City
Dayr al-Nakhas دير نخاس City
Dayr al-Qasi دير القاسي City
Dayr al-Shaykh دير الشيخ City
Dayr Ayyoub دير أيوب City
Dayr Muhaysin دير محيسن City
Dayr Rafat دير رافات City
Dayr Sunayd دير سنيد City
Dayr Tarif دير طريف City
Dayshum ديشوم City
Deir Yasin دير ياسين City
Dimra دمرة City
Ein Fit عين فيت City
Fajja فجة City
Fara فارة City
Fardisiya فرديسيا City
farm of 'Abd al-Rahman Darwish مزرعة عبد الرحمن درويش
Farwana فرونة City
Fassuta فسوطة City
Fir'im فرعم City
Gaza City غزة City
Ghabat Kafr Sur غابة كفر صور City
Ghuraba غرابة City
Ghuwayer Abu Shusha غوير أبو شوشة City
Hadatha حدثا City
Haifa حيفا City
HAIFA حيفا Sub District
Hamama حمامة City
Harrawi هراوي City
Hatta حتا City
Hawsha هوشة City
Hebron الخليل City
HEBRON الخليل Sub District
Hiribya هربيا City
Hittin حطين City
Huj هوج City
Hula حولا City
Hulayqat حليقات City
Hunin هونين City
Ibdis عبدس City
Idnibba إدنبة City
Ijlil al-Qibliyya إجليل القبلية City
Ijlil al-Shamaliyya إجليل الشمالية City
Iqrit إقرت City
Iraq al-Manshiyya عراق المنشية City
Iraq al-Sweidan عراق سويدان City
Isdud إسدود City
Ishwa' إشوع City
Islin عسلين City
Jaba' جبع City
Jaba' جبع City
Jabbul جبول City
Jaffa يافا City
JAFFA حيفا Sub District
Jahula جاحولا City
Jaladiyya الجلدية City
Jammasin al-Gharbi الجماسين الغربي City
Jammasin al-Sharqi الجماسين الشرقي City
Jarash جرش City
Jarisha جريشة City
Jau'na الجاعونة City
JENIN جنين Sub District
Jenin جنين City
Jerusalem القدس City
Jilya جليا City
Jimzu جمزو City
Jisr al-Hundaj جزائر الهندج City
Jisr al-Zarqa' جسر الزرقاء
Jubb Yusef جب يوسف City
Julis جولس City
Jurdayh Translate City
Jurdayh جرديه City
Jusayr جسير City
Kabara كبارة City
Kafr 'Ana كفر عانة City
Kafr 'Inan كفر عنان City
Kafr Bir'im كفر برعم City
Kafr Harib كفر حارب City
Kafr Jinnis كفر جنّيس
Kafr Lam كفر لام City
Kafr Saba كفر سابا City
Kafr Sabt كفر سبت City
Kafr Samir Station محطة كفر سمير
Kafra كفرة City
Karatiyya كرتيا City
Kasla كسلا City
kaukab كوكب
Kawfakha كوفخة City
Kawkab al-Hawa كوكب الهوا City
Kawkaba كوكبا City
Kefar Ruppin كفار روبين
Kefar Ruppin كفار روبين
Kefar Szold كفار سولد City
Kfar Lam Station محطة كفر لام
Khan al-Duwayr خان الدوير City
Khan al-Minya خان المنية City
Kharuba خروبة City
Khayma الخيمة City
Khirbat 'Ammuriyya خربة عمورية City
Khirbat 'Iribbin خربة عربين City
Khirbat al-'Umur خربة العمور City
Khirbat al-Burj خربة البرج City
Khirbat al-Buwayshat خربة البويشات City
Khirbat al-Buwyra خربة البويرة City
Khirbat al-Damun خربة الدامون City
Khirbat al-Duhriyya خربة الضهيرية City
Khirbat al-Jalama الجلمة City
Khirbat al-Jawfa خربة الجوفة City
Khirbat al-Kasayir خربة الكساير City
Khirbat al-Lawz خربة اللوز City
Khirbat al-Majdal خربة المجدل City
Khirbat al-Manara خربة المنارة City
Khirbat al-Manara خربة المنارة
Khirbat al-Mansura خربة المنصورة City
Khirbat al-Muntar خربة المنطار City
Khirbat al-Sarkas خربة السركس City
Khirbat al-Shuna خربة الشونة City
Khirbat Al-Summan خربة السمان City
Khirbat al-Sura خربة الصورة
Khirbat al-Tannur خربة التنور City
Khirbat al-Taqa خربة الطاقة City
Khirbat al-Washahiyya خربة الوشاهية
Khirbat al-Zababida خربة الزبابدة City
Khirbat al-Zawiya خربة الزاوية City
Khirbat Bayt Far خربة بيت فار City
Khirbat Birkat Ghaziya خربة بركة غازية City
Khirbat Idmith Translate City
Khirbat Idmith خربة إدمث
Khirbat Isim Allah خربة اسم الله City
Khirbat Jiddin خربة جدين City
Khirbat Karraza خربة كرازة City
Khirbat Lid خربة لد City
Khirbat Ma'sub خربة معصوب
Khirbat Qumbaza خربة قمبازة City
Khirbat Qumbaza خربة قمبازة
Khirbat Sa'sa' خربة سعسع City
Khirbat Umm al-Rus خربة أم الروس
Khirbat Umm Burj خربة أم برج City
Khirbat Umm Sabuna خربة أم صابونة City
Khirbat Zakriyya خربة زكريا City
Khirbat Zalafa خربة زلفة City
Khirbet Translate
Khirbet Translate
Khirbet Al-Wishahiah Translate
Khiyam al-Walid خيام الوليد City
Khubbayza خبيزة City
Khulda خلدة City
Kirad al-Baqqara كراد البقارة City
Kirad al-Ghannama كراد الغنامة City
Kudna كدنا City
Kuwaykat كويكات City
Lajjun Translate City
Lazzaza لزازة City
Lifta لفتا City
Lubya لوبيا City
Lydda اللد City
Ma'lul معلول City
Madahil مداحل City
Mahanayim مهانايم City
Majdal Yaba مجدل يابا City
Malikiyya المالكية City
Mallaha ملاحة City
Manawat المنوات City
Mansurat al-Khayt منصورة الخيط City
Marun al-Ras Translate City
Marun al-Ras Yarun Translate
Marus ماروس City
Masil al-Jizl مسيل الجزل City
Mazari el-Daraja مزارع الدرجة City
Meis ميس City
Mi'ar معار City
Mighr al-Sha'ban مغر الشبعان City
Mirun ميرون City
Miska مسكة City
Mismis مُصْمُص City
Mu'awiya معاوية City
Mughallis مغلس City
Mughar المغار City
Mughr al-Druz مغر الدروز City
Mughr al-Khayt مغر الخيط City
Murtafi'a مرتفعة City
Mushayrifa مشيرفة City
Na'ima الناعمة City
Nabi Rubin النبي روبين City
Nablus نابلس City
Najd نجد City
Nasir al-Din ناصر الدين City
Nataf نطاف City
Nazareth الناصرة City
Neuhardhof نويهاردوف
Ni'iliya نعليا City
Nimrin نمرين City
Nuris نورس City
Qabba'a قباعة City
Qadas قدس City
Qaddita قديتا City
Qalunya قالونيا City
Qannir قنير City
Qaqun قاقون City
Qastina قسطينة City
Qatra قطرة City
Qaytiyya قيطية City
Qazaza قزازة City
Qira قيرة City
Qisariya قيسارية City
Qula قولة City
Qumya قومية City
Ra'na رعنا City
Ra's al Naqura رأس الناقورة
Rabat الرباط City
Railway Laborers Camp مخيم عمال سكة الحديد
Ramallah رام الله City
Raml Zeita رمل زيتا City
Rantiyya رنتية City
Ras Abu 'Ammar راس أبو عمار City
Sa'sa' سعسع City
Sabalan سبلان City
Sabbarin صبارين City
Safad صفد City
Saffuriya صفورية City
Safsaf صفصاف City
Sajad سجد City
Salama سلمة City
Salbit سلبيت City
Saliha صالحة City
Samakh سمخ City
Saqiya ساقية City
Sar'a صرعة City
Sarafand al-Kharab صرفند الخراب City
Sarfand al-'Amar صرفند العمار City
Saris ساريس City
Sataf صطاف City
Saydun صيدون City
Schneller's Quarter حي شنلر City
settlement Kefar Ruppin مستعمرة كفار روبين City
settlement kefar ruppin مستعمرة كفار روبين
settlement Kfar Rubin Translate
settlement Kfar Rubin مستعمرة كفار روبين
Settlement of 'Eyn Gev مسستعمرة عين غِف
Settlement of Beit Hillel مستعمرة بيت هيلل Settlement
Settlement of Beyt Yehoshu'a مستعمرة بيت يهوشع Settlement
Settlement of Beyt Yosef مستعمرة بيت يوسف Settlement
Settlement of Chermonim مستعمرة حرمونيم Settlement
Settlement of Dalia مستعمرة داليا Settlement
Settlement of Dorot مستعمرة دوروت Settlement
Settlement of Gat مستعمرة غات Settlement
Settlement of Gibbeton مستعمرة غبتون Settlement
Settlement of Ginnosar مستعمرة غينوسار City
Settlement of Irgun Borokhov مستعمرة إرغون بورخوف Settlement
Settlement of Kefar Netter مستعمرة كفار نيتر Settlement
Settlement of Ma'oz Chayyim مستعمرة معوز حييم Settlement
Settlement of Massada مستعمرة مسادة Settlement
Settlement of Motsa مستعمرة موتسا Settlement
Settlement of Nes Tziyyona مستعمرة نيس تسيونا Settlement
Settlement of Newe Eytan مستعمرة نفي إيتان Settlement
Settlement of Nir David نير دافيد Settlement
Settlement of Sde Eliyyahu مستعمرة سدي إلياهو Settlement
settlement of Sde Nehemiah مستعمرة سدي نحميا
Settlement of Sde Warburg مستعمرة سدي فاربورغ Settlement
Settlement of Sha'ar Ha-Golan مستعمرة شاعر هغولان Settlement
Settlement of Tell Yitzchaq مستعمرة تل اسحاق Settlement
settlement of Umair مستعمرة عمير Settlement
Settlement of Usha مستعمرة يوشا
Settlement of Yoqne'am مستعمرة يوكنعام Settlement
settlement Sde Nehemiah مستعمرة سدي نحميا
settlement Zikhron Ya'aqov مستعمرة زخرون يعقوف
Shahma شحمة City
Shajara Translate City
Shaykh al-Burayk الشيخ بريك
Shaykh Dannun الشيخ دنون City
Shaykh Dawud الشيخ داوود City
Shilta شلتا City
Simsim سمسم City
Sindiyana السنديانة City
Sirin سيرين City
Suba صوبا City
Sufla سفلى City
Suhmata سحماتا City
Summeil صميل City
Suruh سروح City
Tabsur تبصر City
Talhum تلحوم
Tall al-Hunud تل الهنود City
Tall al-Safi تل الصافي City
Tall al-Shawk تل الشوك City
Tall al-Turmus تل الترمس City
Tarbikha تربيخا City
Tarshiha ترشيحا
Tarshisha ترشيحا City
Taytaba طيطبا City
Tiberias طبريا City
Tira Station محطة الطيرة
Tulayl تليل City
Tulkarm طولكرم City
Tunis تونس City
Ulam عولم City
Umm 'Ajra أم عجرة City
Umm al-'Alaq أم العلق
Umm al-Fahm أم الفحم City
Umm al-Faraj أم الفرج City
Umm al-Shawf أم الشوف City
Umm al-Zinat أم الزينات City
Umm Kalkha أم كلخة City
Umm Khalid ام خالد City
Wa'arat al-Sarris وعرة السريس City
Wa'arat al-Sarris وعرة السريس
Wadi 'Ara وادي عارة City
Wadi al-Hamam وادي الحمام City
Wadi al-Hawarith وادي الحوارث City
Wadi Hunayn وادي حنين City
Wadi Qabbani وادي قباني City
Weiziyya الويزية City
West Bank - Gaza Strip Translate
Yajur ياجور City
Yaquq ياقوق City
Yarda يردا City
Yarun Translate City
Yasur ياصور City
Yazur يازور City
Yubla يبلى City
Zaba' زبعة City
Zakariyya زكريا City
Zanghariyya الزنغرية City
Zarnuqa زرنوقة City
Zayta زيتا City
Zikrin زكرين City
Zir'in زرعين City
أم الف Translate
بريكة الجديدة Translate
BAYSAN بيسان Sub District
GAZA غزة Sub District
JERUSALEM القدس Sub District
Khirbat Ma'sub خربة معصوب
NABLUS نابلس Sub District
Ramla الرملة City
RAMLA الرملة Sub District
NAZARETH الناصرة Sub District
RAMALLAH رام الله Sub District
TULKARM طولكرم Sub District
Ma'dhar معذر City
SAFAD صفد Sub District
al-Jalama الجلمة City
TIBERIAS طبريا Sub District
Abu Dis أبو ديس City
al-Bassa البصّة City
Mas'ub Translate
Ra's al-Naqura راَس الناقورة City
Abu Ghosh أبو غوش City
al-Birwa البروة City
al-Jura الجورة City
al-Karama الكرامة City
al-Qastal القسطل City
al-Rina الرينة City
al-Salt السلط City
al-Shajara الشجرة City
Algeria الجزائر Country
Amman عمّان City
Anabta عنبتا City
Annapolis MD أنابوليس City
Aqaba العقبة City
Arab League جامعة الدول العربية
Arab Region المنطقة العربية
Argentina الأرجنتين Country
Arraba عرّابة City
Athens أثينا City
Austria النمسا Country
Austria-Hungary النمسا-المجر Country
Ayn Ghazal عين غزال City
Ayn Unub عين عنوب City
Azerbaijan أذربيجان Country
Baghdad بغداد City
Bahrain البحرين Country
Baku باكو City
Basel بازل City
Beirut بيروت City
Beit Hanina بيت حنينا City
Beit Jala بيت جالا City
Beit Mery بيت مري City
Belgium بلجيكا Country
Berlin برلين City
Bethlehem بيت لحم City
Birzeit بيرزيت‎ City
Bludan بلودان City
Bolivia بوليفيا Country
Brazil البرازيل Country
Budapest بودابست City
Cairo القاهرة City
Camp David كامب ديفيد
Canada كندا Country
Chile تشيلي Country
China الصين Country
Clamart كلامار City
Cyprus قبرص Country
Czech Republic التشيك Country
Czechoslovakia تشيكوسلوفاكيا Country
Damascus دمشق City
Deir al-Qamar دير القمر City
Deir Ghassaneh دير غسانة City
Denmark الدنمارك Country
Dibbieh الدبية City
Doha الدوحة City
Durban ديربان City
East Germany ألمانيا الشرقية Country
Ecuador الاكوادور Country
Egypt مصر Country
El Salvador السلفادور Country
Europe أوروبا
European Union الاتحاد الأوروبي
Fawwar فوّار City
Fez فاس City
France فرنسا Country
GALILEE (District) الجليل District
GAZA (District) غزة District
Gaza Strip قطاع غزة Country
Geneva جنيف City
Germany ألمانيا Country
Golan الجولان City
Great Britain بريطانيا العظمى Country
Greece اليونان Country
Guyana غيانا Country
HAIFA (District) حيفا District
Hijaz الحجاز Country
Houston TX هيوستن، تكساس City
Hungary المجر (هنغاريا) Country
Ijzim إجزم City
Iksal إكسال City
India الهند Country
Indur إندور City
Iran إيران Country
Iraq العراق Country
Ireland أيرلندا Country
Israel إسرائيل Country
Istanbul إسطنبول City
Italy إيطاليا Country
Jabla جبلة City
Jericho أريحا City
JERUSALEM (District) القدس District
Jordan الأردن Country
Kafr Qasim كفر قاسم City
Karlovy Vary كارلوفي فاري City
Kfar Etzion كفار عتصيون City
Khartoum الخرطوم City
Kuwait الكويت Country
Lake Success NY ليك ساكسس، نيويورك City
Lausanne لوزان City
League of Nations عصبة الأمم
Lebanon لبنان Country
Leipzig لايبزيغ City
Libya ليبيا Country
London لندن City
LYDDA (District) اللد District
Ma'an معان City
Madrid مدريد City
Malta مالطا Country
Mecca مكة المكرمة City
Mediterranean sea البحرالابيض المتوسط
Morocco المغرب Country
Nahr al-Barid نهر البارد City
Netherlands هولندا Country
New York NY نيويورك City
Norway النرويج Country
Oslo أوسلو City
Ottoman Empire الإمبراطورية العثمانية Country
Pakistan باكستان Country
Palestine فلسطين Country
Paraguay باراغواي Country
Paris باريس City
Peru بيرو Country
Petah Tikva بتاح تكفا City
Port Said بورسعيد City
Qatar قطر Country
Rafah رفح City
Ramat Gan رمات غان City
Ramtha الرمثا City
Rhodes رودس City
Riyadh الرياض City
Romania رومانيا Country
Rome روما City
Russia روسيا Country
Saida صيدا City
SAMARIA (District) السامرة District
Sana'a صنعاء City
Saudi Arabia السعودية Country
Seychelles سيشل Country
Shafa 'Amr شفا عمر City
Sharm el Sheikh شرم الشيخ City
Sidi Bou Said سيدي بو سعيد City
Sinai سيناء
Sliema سليما City
South Africa جنوب أفريقيا Country
South Lebanon الجنوب اللبناني
South Yemen اليمن الجنوبي Country
Spain إسبانيا Country
Sudan السودان Country
Suq al- Gharb سوق الغرب City
Sweden السويد Country
Switzerland سويسرا Country
Syria سوريا Country
Taba طابا City
Tel al-Zaatar تل الزعتر City
Tel Aviv تل أبيب City
Tibnin تبنين City
Trieste ترييستي City
Tunisia تونس Country
Turkey تركيا Country
UAE الإمارات العربية المتحدة Country
Uganda أوغندا Country
UN الأمم المتحدة
United Kingdom المملكة المتحدة Country
Uruguay أوروغواي Country
USA الولايات المتحدة الأمريكية Country
USSR الاتحاد السوفياتي Country
Vatican الفاتيكان City
Versailles فرساي City
Vienna فيينا City
Washington D.C. واشنطن City
West Bank الضفة الغربية Country
Westminster وستمنستر City
Whittier CA ويتير، كاليفورنيا City
Ya'bad يعبد City
Yatta يطّا City
Yemen اليمن Country
Yibna يبنة City
Zarqa الزرقاء City